Эшчәнлек юнәлеше:

 • Татарстан Республикасы икътисады тармакларында ресурслардан файдалануның нәтиҗәлелеген даими мониторинглау һәм бәяләү; 
 • Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының норматив-боеру документларын,  карарлары һәм боерыклары проектларын әзерләү; 
 • Мәгълүмати-аналитик белешмәләр һәм материаллар әзерләү; 
 • Энергетика һәм матди ресурслардан файдалануның нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән тармак һәм региональ программаларны, проектларны эшләү һәм аларга экспертиза; 
 • Энергия ресурсларын саклау проектларын финанс-икътисадый нигезләү; 
 • Предприятиеләрнең финанс-хуҗалык эшчәнлеген бәяләү; 
 • "Энергия нәтиҗәлелеге" ДМС системасында энергетика декларацияләрен тутыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре белән эш алып бару;
 • Энергетика сервис контрактларын гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең башкарма органнарына методик һәм консультацион ярдәм күрсәтү, энергетика сервис контрактын төзү өчен конкурс документларына экспертиза үткәрү

  Башкарылган эшләр:

 • «Татарстан Республикасында энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру» дәүләт программасын эшләү һәм алып бару; 2000-2010 елларга, 2011-2015 елларга һәм перспективада 2020 елга, 2017 елга һәм  2022 елга кадәр перспектива белән  (программаның соңгы версиясе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 4 декабрендәге 954 номерлы карары белән расланган). (2019 елның 22 гыйнварына).
 • 2030 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасының ягулык-энергетика комплексын үстерү стратегиясен эшләүдә катнашу (2015 елның 17 июнендәге 41-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган).
 • Татарстан Республикасында ресурслардан нәтиҗәле файдалану концепциясен эшләү (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 елның 11 апрелендәге 199 номерлы карары белән расланган). 
 • «Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыкларын эшкәртү буенча сәнәгать ресурсларын саклау комплексын үстерү " программасын эшләү (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 елның 12 маендагы 253 номерлы карары белән расланган).
 • «Татарстан Республикасында тармак, ведомство һәм территориаль ресурсларның нәтиҗәлелеге программаларын эшләү турында  (Татарстан Республикасының административ-территориаль берәмлекләре буенча)" нигезләмә эшләү (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 елның 9 октябрендәге 524 номерлы карары белән расланган). 
 • Икътисад һәм сәнәгать тармакларында энергия нәтиҗәлелеге индикаторлары буенча белешмәләр базасы. 
 • «Татарстан Республикасы гражданнарының торак фонды, торак белән тәэмин ителеше торышы һәм хәл итүне таләп итә торган проблемалар» дәүләт программасы бүлеген, «Энергосистеманы, инженерлык коммуникацияләрен һәм энергияне сак тоту» бүлекчәсен эшләүдә катнашу. 
Петрова Елена Константин кызы
Петрова Елена Константин кызы
Идарә башлыгы
Элемтә өчен мәгълүмат
Телефон: (843) 272-99-05
Факс: (843) 272-99-69
E-Mail:

Энергия нәтиҗәлелеген анализлау һәм фаразлау бүлеге

Бородай Екатерина Николай кызы
Бородай Екатерина Николай кызы
Бүлек җитәкчесе

Телефон: (843) 272-99-29
E-mail:

Хәсәнов Дамир Рәис улы
Хәсәнов Дамир Рәис улы
Әйдәп баручы белгеч

Телефон: (843) 272-99-49
E-mail:

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International